Събития
“Академичната общност – как и с какво след председателството на Европейския съюз ще продължи“

Проведен на 28.06.2018г. разговор – дискусия на тема: “Академичната общност – как и с какво след председателството на Европейския съюз ще продължи“.
С изказвания, становища и съобщения в това направление участват преподаватели от Висшите училища и приятели от университети в съседните балкански страни. Разговорът – дискусия е посветен на Българското европредседателство. В дискусията вземат участие освен представители на висшите училища от България и балканските страни, и на законодателната, изпълнителната и местната власти и практиката. На разговора-дискусия се изнесоха 20 (двадесет) доклада. Рецензираните доклади са публикувани в сборник от 28.06.2018г.