АС на АИР
АС на АИР

Състав

 1. Акад. проф.д-р Иван Величков – председател (ЕПУ)
 2. Доц. д-р Боряна Трифонова – секретар (МГУ)
 3. Акад. проф.д.н. Любомир Тимчев – изпълнителен директор (АМВР)
 4. Акад. проф.д.н. Борислав Борисов – Академия-Свищов
 5. Акад. проф.д.н. Красимир Ениманев – Университет-Русе
 6. Акад. проф.д.н.Ванче Бойков – Университет-Ниш
 7. Акад. проф.д.н. Станимир Карапетков – Филиал на ТУ-Сливен
 8. Акад. проф.д.н. Пламен Братанов – ВУАР-Пловдив
 9. Проф. д.н. Димитър Дамянов – ТУ
 10. Проф. д.н. Христо Патев – ЮЗУ-Благоевград
 11. Проф. д-р Поля Кацамунска – УНСС
 12. Проф. д-р Огняна Стоичкова – ЮЗУ-Благоевград
 13. Проф. д-р Стойко Стойков – ВА-Велико Търново
 14. Проф. д-р Рая Мадгерова – ЮЗУ-Благоевград
 15. Проф. д-р Божанка Неделчева – УНСС
 16. Доц. д-р Стоян Стоянов – АМВР
 17. Доц. д-р Руси Янев – АМВР
 18. Доц. д-р Лупчо Наумовски – Университет Битоля
 19. Доц д-р Александър Вахе – НБУ
 20. Доц. д-р Милка Йосифова – УНСС
 21. Доц. д-р Валентина Станева – Транспортен университет
 22. Доц. д-р Цветана Стоянова – УНСС
 23. Доц. д-р Йордан Деливерски – УНИБИТ
 24. Доц.д-р Силвия Салтирова – Университет Шумен
 25. Д-р Елена Фичерова – КП КОМПИ

Медиен сътрудник – д-р Сребрина Хашъмова