Събития
Проведен международен дискусионен форум на тема: Общество, антикорупция, администрация

Проведен международен дискусионен форум на тема: Общество, антикорупция, администрация. Форумът е проведен на 27.04.2018г. в заседателната зала на район ,,Изгрев“ – гр.София. Във форума взеха участие повече от 20 (двадесет) представители на висшите училища от България и балканските страни, на законодателната, изпълнителната и местната власти и практиката. На форума бяха представени 19 (деветнадесет) доклади, които, рецензирани, са публикувани в сборник от м.04.2018г.