Партньори
Партньори

И В И – Институт за Витални Иновации
I V I – Institute for Vital Innovation
I V I – Institute pour Vitalité des Innovations
ИВИ – Институт за витални иновации; ЕИК 205224506 – сдружение с нестопанска цел Вх.№ 13640213 /29,03,2019 Адрес на регистрация: Благоевград 2700, ул. “Броди” №4, ап.14.
Директор: Христо Василев Патев, Адрес: Благоевград 2700, ул. “Броди” №4, ап.14, България, лк. 646, обл. Благоевград, изд. 03.02.2016, МВР – Благоевград, GSM 0888 948 071, GSM 0882 86 00 93, mail: patev@armi.bg

А Р М И – Академично Развитие и Мениджмънт на Иновации – Фондация
A R M I – Academic Research and Management of Innovation
A R M I – Académica Recherche et Management d’Innovation
АРМИ – Академично развитие и мениджмънт на иновации ЕИК 177181112 – фондация – НПО, Вх.№ 13694032 Адрес на регистрация: гр. София, София – град, р-н Средец, ул. “У. Гладстон”, №40, партер.
Президент на Фондацията: Лиляна Петрова Калчева, Адрес: гр. София, бул. Данаил Николаев, № 18, вх. Б, ет. 4, ап. 13, България, лк. 646, обл. София, община Столична, изд. 16.02.2016, МВР – София, GSM 0884 588 324

Е П И – Епицентър за Партньорство и Иновации – фирма
Фирмата е регистрирана в Северозападна България, но може да изпълнява проекти извън региона
E P I – Epicenter for Partnership and Innovation
E P I – Epicentre de Partenariat et d’Innovation
ЕПИ – Епицентър за партньорство и иновации; ЕИК 205182594 – ООД – Вх.№ 13631307/29.03.2019
Адрес на регистрация: обл. Враца, гр. Роман 3130, ул. “Д-р Стоянов”, Бл.7, Вх. В, ет.1, ап.2.
Основен съдружник с 52% участие: Зарина Валентинова Вълева, Адрес Ср. Гора № 30
МОЛ: Христо Василев Патев, Адрес: гр. София, ул. Иван Асен ІІ, № 54, Мансарда № 5, България, лк. 646, обл. Благоевград, изд. 03.02.2016, МВР – Благоевград, GSM 0888 948 071, GSM 0882 86 00 93, mail: hr.patev@gmail.com