Събития
Проведен международен дискусионен форум под заглавие ,,Иновации за развитие на висшето образование“

Проведен международен дискусионен форум под заглавие ,,Иновации за развитие на висшето образование“. Форумът е проведен на 24.02.2018г. в Технически университет – гр.София. Във форума участват повече от 30 (тридесет) представители на български и балкански висши училища, представители на науката, висшето образование, държавни институции и организации и бизнеса – от България и чужбина. На конференцията са изнесени  25 доклада. Рецензираните доклади са публикувани в сборник, издаден през м.02.2018г.