Събития
Първа научна конференция под надслов ,,Образование, наука, иновации“

Първа научна конференция под надслов ,,Образование, наука, иновации“.
Конференцията е проведена на 02.12.2017г. във Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр.София. В конференцията са взели участие повече от 40 ( четиредесет) преставители на науката, висшето образование, държавни институции и организации и бизнеса – от България и чужбина. На конференцията са представени 34 доклада в три тематични направления:

 

  • Постижения и иновации в хуманитарните науки;
  • Постижения и иновации в техническите науки и информатиката;
  • Противодействие и борба с корупцията.

Рецензираните доклади от конференцията са публикувани в сборник месец декември 2017г.