Управителен съвет (УС)
Управителен съвет (УС)

Състав

  1. Акад. проф.д-р Иван Величков – президент
  2. Проф. д-р Тошко Кръстев – изпълнителен директор
  3. Доц.д-р Боряна Трифонова – секретар
  4. Акад. проф.д.н. Пламен Братанов
  5. Акад. проф.д.н. Красимир Ениманев
  6. Акад. проф.д.н. Борислав Борисов
  7. Проф. д-р Рая Мадгерова
  8. Проф. д-р Тилчо Иванов
  9. Проф. д-р Божанка Неделчева
  10. Доц. д-р Валентина Станева