Управителен съвет (УС)
Управителен съвет (УС)

Състав

 1. Акад. проф.д-р Иван Величков – президент
 2. Акад. проф.д.н. Любомир Тимчев – изпълнителен директор
 3. Доц.д-р Боряна Трифонова – секретар
 4. Акад. проф.д.н. Пламен Братанов
 5. Акад. проф.д.н. Красимир Ениманев
 6. Акад. проф.д.н. Борислав Борисов
 7. Проф. д.н. Христо Патев
 8. Проф. д-р Рая Мадгерова
 9. Проф. д-р Тилчо Иванов
 10. Проф. д-р Божанка Неделчева
 11. Доц. д-р Валентина Станева