Събития

Анализ на европейските антикорупционни практики по проекта „Общество, антикорупция, администрация”

Отбелязан е Деня на народните будители на 01.11.2018г. с тържествено заседание на управителния, академичния и контролния съвети в заседателната зала на район ,,Изгрев“ – гр.София с участието на ръководството на района.

Международен дискусионен форум „Общество, антикорупция, администрация”

Отбелязан е Деня на народните будители на 01.11.2018г. с тържествено заседание на управителния, академичния и контролния съвети в заседателната зала на район ,,Изгрев“ – гр.София с участието на ръководството на района.

Академия за иновации и развитие

Отбелязан е Деня на народните будители на 01.11.2018г. с тържествено заседание на управителния, академичния и контролния съвети в заседателната зала на район ,,Изгрев“ – гр.София с участието на ръководството на района.

Отбелязан е Деня на народните будители на 01.11.2018г. с тържествено заседание

Отбелязан е Деня на народните будители на 01.11.2018г. с тържествено заседание на управителния, академичния и контролния съвети в заседателната зала на район ,,Изгрев“ – гр.София с участието на ръководството на района.

“Академичната общност – как и с какво след председателството на Европейския съюз ще продължи“

С изказвания, становища и съобщения в това направление участват преподаватели от Висшите училища и приятели от университети в съседните балкански страни. Разговорът – дискусия е посветен на Българското европредседателство.

Проведен международен дискусионен форум на тема: Общество, антикорупция, администрация

Форумът е проведен на 27.04.2018г. в заседателната зала на район ,,Изгрев“ – гр.София. Във форума взеха участие повече от 20 (двадесет) представители на висшите училища от България и балканските страни, на законодателната, изпълнителната и местната власти и практиката.

Проведен международен дискусионен форум под заглавие ,,Иновации за развитие на висшето образование“

Форумът е проведен на 24.02.2018г. в Технически университет – гр.София. Във форума участват повече от 30 (тридесет) представители на български и балкански висши училища, представители на науката, висшето образование, държавни институции и организации и бизнеса – от България и чужбина.

Първа научна конференция под надслов ,,Образование, наука, иновации“

Конференцията е проведена на 02.12.2017г. във Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр.София. В конференцията са взели участие повече от 40 ( четиредесет) преставители на науката, висшето образование, държавни институции и организации и бизнеса – от България и чужбина.